Skip to main content

Hur inkluderande är dina nyhetsbrev?

Tycker du också att det är roligt att få digitala nyhetsbrev från olika företag? Jag signar gärna upp mig på nyhetsbrev, men som blind stöter jag ofta på problem då de sällan är tillgänglighetsanpassade. Ett vanligt problem är att de innehåller många länkade bilder där det saknas både alttexter och bildtexter. Det gör att jag inte har någon aning om vart länkarna leder. Mitt skärmläsningsprogram läser bara upp ”länk grafik” följt av en massa siffror. Det gör det svårt att navigera och förstå innehållet.

Nyhetsbrev från myndigheter är oftast bättre utformade för tillgänglighet, vilket också gäller för deras webbplatser. Tyvärr ligger e-handeln och många kommersiella aktörer långt efter när det gäller att göra sina nyhetsbrev och webbplatser tillgängliga för alla. För företag i alla branscher är det viktigt att förstå att tillgänglighet inte bara handlar om att följa regler och riktlinjer – det handlar om att inkludera alla kunder och ge dem en positiv upplevelse.

Susanne kollar på mobilen i knät
Susanne jobbar på datorn

För att förbättra tillgängligheten i nyhetsbrev finns det flera åtgärder att vidta. Att använda alt-texter för alla bilder är en enkel men viktig åtgärd, då kan skärmläsningsprogram berätta vad bilden innehåller och vart länken leder. Beskrivande länkar och en tydlig layout är också avgörande. Undvik att överlasta nyhetsbrevet med för mycket grafik och komplexa designmönster. Slutligen, innan nyhetsbrevet skickas ut bör det testas genom ett skärmläsarprogram för att säkerställa att det är tillgängligt.

I min roll som digital tillgänglighetskonsult hjälper jag er med ett användartest och delar med mig av fler tips på hur ni kan göra era nyhetsbrev tillgängliga och användarvänliga för alla, inklusive personer med synnedsättning. Tillgänglighet är inte bara en nödvändighet, det är också en möjlighet att visa omtanke och inkludering. Låt oss tillsammans skapa en positiv upplevelse när ert nyhetsbrev dimper ner hos alla era prenumeranter!

/Susanne